«چرچيل» ‌ترين ايراني

«چرچيل» ‌ترين ايراني

چرچيل سياستمدار نام‌دار انگليسي براي ايرانيان بدل به يك اصطلاح شده است. معمولا وقتي مي‌خواهند آدمي را زبر و زرنگ بنامند، مي‌گويند چرچيل است. اين مساله از جنبه‌هاي مختلف قابل بررسي است.

آلرژی و تغذیه

اسکای نیوز