زندگیِ هلندیِ علیرضا جهانبخش

زندگیِ هلندیِ علیرضا جهانبخش
می گویند جزو فوتبالیست هایی است که آینده خوبی دارد؛ علیرضا جهانبخش که این روزها ستاره آلکمار هلند است و با عملکرد مناسبش روزهای روشنی را پیش رو خواهدداشت.

زندگیِ هلندیِ علیرضا جهانبخش

می گویند جزو فوتبالیست هایی است که آینده خوبی دارد؛ علیرضا جهانبخش که این روزها ستاره آلکمار هلند است و با عملکرد مناسبش روزهای روشنی را پیش رو خواهدداشت.
زندگیِ هلندیِ علیرضا جهانبخش

بازی

«علیرضا جهانبخش»، طرفدار سرسخت «بابک جهانبخش»

«علیرضا جهانبخش»، طرفدار سرسخت «بابک جهانبخش»

اینکه ستاره های فوتبال چه می کنند جالب است؛ ستاره هایی از جنس آینده و به طور قطع می توان علیرضا جهانبخش را یکی از ستاره های آینده فوتبال کشورمان به شمار آورد.

وبلاگ اطلاعات

دانلود موزیک