مهراد واتسون؛ شکارچی هواپیماها

مهراد واتسون؛ شکارچی هواپیماها
بسیاری از عشاق عکس های هواپیما، فکر می کردند مهراد واتسون (Mehrad Watson) یک عکاس غیرایرانی یا دست کم دورگه است. اما او یک جوان ایرانی است.

مهراد واتسون؛ شکارچی هواپیماها

بسیاری از عشاق عکس های هواپیما، فکر می کردند مهراد واتسون (Mehrad Watson) یک عکاس غیرایرانی یا دست کم دورگه است. اما او یک جوان ایرانی است.
مهراد واتسون؛ شکارچی هواپیماها

دانلود آهنگ جدید