از فوتبال تا زندگی با سید جلال حسینی

از فوتبال تا زندگی با سید جلال حسینی

كمتر تن به مصاحبه می‌دهد و شاید بهتر باشد بگوییم كه تا صحبت‌ مهمی نداشته باشد، زیاد در رسانه‌ها آفتابی نمی‌شود و این خصوصیت سیدجلال حسینی باعث شده تا كمتر اسیر و درگیر حواشی مرسوم فوتبالیست‌ها شود.

استخدام

بک لینک رنک 5