فیلم احمدی نژاد توسط همسر یکتا ناصر ساخته می شود!

فیلم احمدی نژاد توسط همسر یکتا ناصر ساخته می شود!
همسر یکتا ناصر منوچهر هادی قصد دارد فیلم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران را بسازد. ساخت فیلم احمدی نژاد توسط همسر یکتا ناصر کارگردان فیلم سینمایی«من سالوادور نیستم» گفت: اگر آقای محمود احمدی نژاد اجازه دهد فیلم او را خواهم ساخت. منوچهر هادی درباره اثر جدیدش گفت: در حال مذاکره با احمدی نژاد برای […]

فیلم احمدی نژاد توسط همسر یکتا ناصر ساخته می شود!

همسر یکتا ناصر منوچهر هادی قصد دارد فیلم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران را بسازد. ساخت فیلم احمدی نژاد توسط همسر یکتا ناصر کارگردان فیلم سینمایی«من سالوادور نیستم» گفت: اگر آقای محمود احمدی نژاد اجازه دهد فیلم او را خواهم ساخت. منوچهر هادی درباره اثر جدیدش گفت: در حال مذاکره با احمدی نژاد برای […]
فیلم احمدی نژاد توسط همسر یکتا ناصر ساخته می شود!

خرید بک لینک