اکتبر، ماه آگاهی بخشی نسبت به سرطان سینه

اکتبر، ماه آگاهی بخشی نسبت به سرطان سینه

ماه اکتبر، در تقویم کشورهای مختلف به عنوان ماهی برای آگاهی بخشی راجع به سرطان سینه علامت گذاری شده است. این کار باعث می‌شود تا توجه و پشتیبانی از اطلاع رسانی راجع به این موضوع افزایش یابد و نتیجتا این بیماری زودتر تشخیص داده شده و این بیماری  را بهتر درمان کرد.
طبق آمار IARC Globecan در سال ۲۰۰۸، هر ساله حدود ۱٫۳۸ میلیون پرونده‌ی جدید و ۴۵۸۰۰۰ مرگ بر اثر سرطان سینه وجود دارد. چه در کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه، سرطان سینه با فاصله‌ی چشمگیری رایج‌ترین در بین زنان جهان است. در سال‌های گذشته در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط، به دلیل افزایش عمر متوسط، شهرنشینی و گرایش به سبک زندگی غربی، این آمار با شیب پایداری رو به افزایش بوده است.
در حال حاضر هیچ دانش عمده‌ای از دلایل سرطان سینه در دست نیست، به همین علت، تشخیص زود هنگام این بیماری، اساسی‌ترین راه برای کنترل این بیماری است. اگر سرطان سینه به زودی تشخیص داده شود و درمان و تشخیص درستی در دست باشد، شانس خوبی برای درمان سرطان سینه وجود دارد. اگر این تشخیص دیر انجام شود، راهی برای درمان آن باقی نمی‌ماند و راهی که پیش گرفته می‌شود، درمان‌های تسکینی برای کاهش رنج بیمار و خانواده‌اش است.
اکثر مرگ‌ها (۲۶۹۰۰۰)، در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط اتفاق می‌افتد. در این مناطق، اکثر زنان مبتلا به سرطان سینه وقتی تشخیص داده می‌شوند که دیر شده است. چرا که آگاهی نسبت به تشخیص زودهنگام این بیماری وجود ندارد و موانعی در سر راه خدمات درمانی وجود دارد.
سازمان جهانی بهداشت، برنامه‌های جامعی برای کنترل سرطان سینه را به عنوان بخشی از برنامه‌هایش در زمینه‌ی کنترل سرطان در سطح ملی دارد. استراتژی‌هایی که برای تشخیص زودهنگام بیماری برای کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط پیشنهاد می‌شود، آگاهی بخشی نسبت به علائم اولیه و انجام آزمایش‌های مربوط در مکان‌هایی مشخص است. ماموگرافی هزینه‌ی بسیار سنگینی دارد و تنها در کشورهایی ممکن است که زیرساخت مناسبی داشته باشند و بتوانند از پس یک برنامه‌ی بلندمدت بربیایند.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اکتبر، ماه آگاهی بخشی نسبت به سرطان سینه

ماه اکتبر، در تقویم کشورهای مختلف به عنوان ماهی برای آگاهی بخشی راجع به سرطان سینه علامت گذاری شده است. این کار باعث می‌شود تا توجه و پشتیبانی از اطلاع رسانی راجع به این موضوع افزایش یابد و نتیجتا این بیماری زودتر تشخیص داده شده و این بیماری  را بهتر درمان کرد.
طبق آمار IARC Globecan در سال ۲۰۰۸، هر ساله حدود ۱٫۳۸ میلیون پرونده‌ی جدید و ۴۵۸۰۰۰ مرگ بر اثر سرطان سینه وجود دارد. چه در کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه، سرطان سینه با فاصله‌ی چشمگیری رایج‌ترین در بین زنان جهان است. در سال‌های گذشته در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط، به دلیل افزایش عمر متوسط، شهرنشینی و گرایش به سبک زندگی غربی، این آمار با شیب پایداری رو به افزایش بوده است.
در حال حاضر هیچ دانش عمده‌ای از دلایل سرطان سینه در دست نیست، به همین علت، تشخیص زود هنگام این بیماری، اساسی‌ترین راه برای کنترل این بیماری است. اگر سرطان سینه به زودی تشخیص داده شود و درمان و تشخیص درستی در دست باشد، شانس خوبی برای درمان سرطان سینه وجود دارد. اگر این تشخیص دیر انجام شود، راهی برای درمان آن باقی نمی‌ماند و راهی که پیش گرفته می‌شود، درمان‌های تسکینی برای کاهش رنج بیمار و خانواده‌اش است.
اکثر مرگ‌ها (۲۶۹۰۰۰)، در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط اتفاق می‌افتد. در این مناطق، اکثر زنان مبتلا به سرطان سینه وقتی تشخیص داده می‌شوند که دیر شده است. چرا که آگاهی نسبت به تشخیص زودهنگام این بیماری وجود ندارد و موانعی در سر راه خدمات درمانی وجود دارد.
سازمان جهانی بهداشت، برنامه‌های جامعی برای کنترل سرطان سینه را به عنوان بخشی از برنامه‌هایش در زمینه‌ی کنترل سرطان در سطح ملی دارد. استراتژی‌هایی که برای تشخیص زودهنگام بیماری برای کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط پیشنهاد می‌شود، آگاهی بخشی نسبت به علائم اولیه و انجام آزمایش‌های مربوط در مکان‌هایی مشخص است. ماموگرافی هزینه‌ی بسیار سنگینی دارد و تنها در کشورهایی ممکن است که زیرساخت مناسبی داشته باشند و بتوانند از پس یک برنامه‌ی بلندمدت بربیایند.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اکتبر، ماه آگاهی بخشی نسبت به سرطان سینه