آنهایی که دوست داشتند «یوهان کرویف» باشند

آنهایی که دوست داشتند «یوهان کرویف» باشند
یوهان کرویف با درگذشتش جهان فوتبال را شوکه کرد. یکی از سلاطین فوتبال جهان که مدت ها با سرطان ریه دست و پنجه نرم می کرد، درگذشت تا آن هایی که به خصوص طرفدار تیم ملی هلند و باشگاه بارسلونا بودند، مغموم شوند.

آنهایی که دوست داشتند «یوهان کرویف» باشند

یوهان کرویف با درگذشتش جهان فوتبال را شوکه کرد. یکی از سلاطین فوتبال جهان که مدت ها با سرطان ریه دست و پنجه نرم می کرد، درگذشت تا آن هایی که به خصوص طرفدار تیم ملی هلند و باشگاه بارسلونا بودند، مغموم شوند.
آنهایی که دوست داشتند «یوهان کرویف» باشند

پرس نیوز