با نوشیدن آب هم می توانید لاغر شوید!

با نوشیدن آب هم می توانید لاغر شوید!
نوشیدن زیاد آب منجر به لاغری می شود! به گفته محققان آب سلاح سرّی برای افراد تحت رژیم است. به گزارش مهر، مطالعات محققان دانشگاه میشیگان نشان می دهد افرادی که آب کافی مصرف نمی کنند در مقایسه با افرادی که به میزان کافی آب می نوشند، دارای شاخص توده بدنی بیشتری هستند. محققان با […]

با نوشیدن آب هم می توانید لاغر شوید!

نوشیدن زیاد آب منجر به لاغری می شود! به گفته محققان آب سلاح سرّی برای افراد تحت رژیم است. به گزارش مهر، مطالعات محققان دانشگاه میشیگان نشان می دهد افرادی که آب کافی مصرف نمی کنند در مقایسه با افرادی که به میزان کافی آب می نوشند، دارای شاخص توده بدنی بیشتری هستند. محققان با […]
با نوشیدن آب هم می توانید لاغر شوید!

دانلود آهنگ آذری