شهاب حسینی: هیچ گاه از شهرت لذت نبرده ام (1)

شهاب حسینی: هیچ گاه از شهرت لذت نبرده ام (1)
شهاب حسینی با دریافت جایزه بازیگری از جشنواره کن معیارهای بازیگری سینمای ایران را تغییر داد و سطح جوایز را به بالاترین سطح همه این 106 ساله سینمای ایران رساند.

شهاب حسینی: هیچ گاه از شهرت لذت نبرده ام (1)

شهاب حسینی با دریافت جایزه بازیگری از جشنواره کن معیارهای بازیگری سینمای ایران را تغییر داد و سطح جوایز را به بالاترین سطح همه این 106 ساله سینمای ایران رساند.
شهاب حسینی: هیچ گاه از شهرت لذت نبرده ام (1)

سیستم اطلاع رسانی

حرف های ناگفته از زندگی رهبر انقلاب (1)

حرف های ناگفته از زندگی رهبر انقلاب (1)

زندگی نامه نویسی به خصوص زندگی نامه رجال سیاسی در حال حیات را نوشتن، کار خطیری است. خطیر از آن رو که هم باید شرط ادب را نگه داشت، هم انصاف را رعایت کرد و هم نگران بود که مبادا این گونه تاریخ نویسی با سیاست ورزی آمیخته شود.

دانلود فیلم جدید

استخدام ایران