زندگینامه و آثار جی‌ دی ‌سالینجر

زندگینامه و آثار جی‌ دی ‌سالینجر

زمانی جی. دی. سالینجر را مهم‌ترین نویسنده آمریكایی می‌دانستند كه از زمان جنگ جهانی دوم به بعد ظهور كرد؛ كسی كه بعد‌ها به موفقیت و شهرت پشت كرد و به مرد ساكت دنیای ادبیات تبدیل شد.

دانلود فیلم

باران فیلم