تمیز کردن مخلوط کن

تمیز کردن مخلوط کن

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۴۲

تمیز کردن یک وسیله با استفاده از قابلیت خود آن وسیله جالب به نظر می آید ! برای تمیز کردن میکسرها و مخلوط کن ها، داخل آنها مایع شوینده و آب بریزید و دستگاه را روشن کنید تا پره ی آن بچرخد، سپس آن را با آب بشویید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تمیز کردن مخلوط کن

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۴۲

تمیز کردن یک وسیله با استفاده از قابلیت خود آن وسیله جالب به نظر می آید ! برای تمیز کردن میکسرها و مخلوط کن ها، داخل آنها مایع شوینده و آب بریزید و دستگاه را روشن کنید تا پره ی آن بچرخد، سپس آن را با آب بشویید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تمیز کردن مخلوط کن

مد روز