مجید صالحی و دردهای مشترک اش با مردم

مجید صالحی و دردهای مشترک اش با مردم
مجید صالحی نیاز به تعریف و تمجید ندارد. او سال‌هاست به عنوان یك چهره دوست‌داشتنی و محبوب در آثار سینمایی و تلویزیونی مختلف درخشیده و همیشه از بالاترین توان خود در كارهایش بهره برده است.

مجید صالحی و دردهای مشترک اش با مردم

مجید صالحی نیاز به تعریف و تمجید ندارد. او سال‌هاست به عنوان یك چهره دوست‌داشتنی و محبوب در آثار سینمایی و تلویزیونی مختلف درخشیده و همیشه از بالاترین توان خود در كارهایش بهره برده است.
مجید صالحی و دردهای مشترک اش با مردم

خرم خبر