خبر خوش: شیرین کننده مصنوعی سوکرالوز با سرطان مرتبط نیست

خبر خوش: شیرین کننده مصنوعی سوکرالوز با سرطان مرتبط نیست

در جامعه‌ای که به شکل رو به رشدی یک خطر برای بیماری‌ها به حساب می‌آید، مواد اولیه‌ای که کالری کمی دارند یا اصلا کالری ندارند، انتخاب معقولی برای کسانی که می‌خواهند وزنشان را مدیریت کنند، به حساب می‌آیند. با این حال، بعضی از افراد نگرانی‌هایی راجع به سوکرالوز دارند که نکند این شیرین کننده‌ی بدون کالری با سرطان مرتبط باشد. مطالعه‌ی جدیدی که در مجله‌ی Nutrition and Cancer، که یک مجله‌ی بین‌المللی است، منتشر شد، ممکن است که به این ترس‌ها پایان داده باشد. این مطالعه، یک بازنگری جامع از مطالعاتی است که امنیت و سرطان زایی سوکرالوز را مورد آزمایش قرار دادند و تایید کردند که این شیرین کننده‌ی مصنوعی، باعث سرطان نمی‌شود و هضم آن بی‌خطر است.
نویسنده‌ی ارشد این مطلعه، پروفسور دکتر سر کالین بری از دانشگاه لندن: این آخرین  بازنگری بر مطالعاتی که به بررسی سوکرالوز پرداخته است، به کسانی که سوکرالوز را انتخاب می‌کنند اطمینان می بخشد و می‌تواند به خصوص برای دانشمندان و متخصصین سلامتی‌ای که امنیت شیرین کننده‌های مصنوعی را زیر سوال می‌برند، مفید باشد.
سر بری و همکاران محققش بازنگری تازه‌ای از مطالعاتی که توانایی سرطان‌زایی سوکرالوز را بررسی کرده بودند ارائه دادند و این بازنگری را بر اساس مطالعاتی انجام دادند که توسط آژانس‌های ملی و بین‌المللی مجری انجام شده بود، تا بتوانند توصیه‌هایی برای امنیت مواد اولیه جدید، ارائه دهند. این مطالعات برای این طراحی شده‌اند که احتمال تشخیص تاثیرات منفی احتمالی و نتایج مخربی را که توقع می رود زمانی رخ دهد به حداکثر برسانند.
با این هدف، بسیاری از مطالعات به مشاهده‌ی نتایج دریافت دوزهایی صدها تا هزاران برابر بیشتر از مقدار معمول می‌پردازند. به طور مثال، مطالعاتی که مورد بازبینی قرار گرفتند، شامل مشاهده‌ی مصرف سوکرالوزها در مقادیری بود که شیرینی آن برابر با ۷۴ تا ۴۹۵ پوند شکر در روز برای یک فرد بزرگسال با وزن میانگین (مثلا ۷۵ کیلوگرم) بود.
مقدار قابل قبول دریافت روزانه (ADI) برای سوکرالوز که توسط سازمان‌های مشترک غذا و کشاورزی و کمیته‌ی متخصصین مواد افزودنی در سازمان جهانی بهداشت، تعیین شده ، نسبت به وزن هر فرد بین ۰ تا ۱۵ میلی‌گرم/کیلوگرم در روز می باشد. در بازبینی مطالعات، حتی زمانی که مقدار قرار گرفتن در معرض سوکرالوز ده‌ها برابر مقدار ADI توصیه شده بود، باز هم فعالیت‌های سرطان‌زایی مشاهده نشد.
سر بری افزود: هر از چند گاهی نگرانی‌های ما نمسبت به بخش‌هایی از سبک زندگی که می‌تواند بر خطر سرطان تاثیر بگذارد، افزایش می‌یابد. سیگار کشیدن و نور خورشید در تمام لیست‌های ما قرار دارد و چاقی هم دارد کم کم به عنوان یک خطر اصلی شناخته می‌شود. پس نیاز است که استفاده مادام‌العمر از شیرین کننده‌های کم کالری که برای بسیاری از افراد در مدیریت وزنشان مهم است، به دقت مورد آزمایش قرار بگیرد.

منبع : آشپزباشی ، ترجمه شده از Science daily

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

خبر خوش: شیرین کننده مصنوعی سوکرالوز با سرطان مرتبط نیست

در جامعه‌ای که به شکل رو به رشدی یک خطر برای بیماری‌ها به حساب می‌آید، مواد اولیه‌ای که کالری کمی دارند یا اصلا کالری ندارند، انتخاب معقولی برای کسانی که می‌خواهند وزنشان را مدیریت کنند، به حساب می‌آیند. با این حال، بعضی از افراد نگرانی‌هایی راجع به سوکرالوز دارند که نکند این شیرین کننده‌ی بدون کالری با سرطان مرتبط باشد. مطالعه‌ی جدیدی که در مجله‌ی Nutrition and Cancer، که یک مجله‌ی بین‌المللی است، منتشر شد، ممکن است که به این ترس‌ها پایان داده باشد. این مطالعه، یک بازنگری جامع از مطالعاتی است که امنیت و سرطان زایی سوکرالوز را مورد آزمایش قرار دادند و تایید کردند که این شیرین کننده‌ی مصنوعی، باعث سرطان نمی‌شود و هضم آن بی‌خطر است.
نویسنده‌ی ارشد این مطلعه، پروفسور دکتر سر کالین بری از دانشگاه لندن: این آخرین  بازنگری بر مطالعاتی که به بررسی سوکرالوز پرداخته است، به کسانی که سوکرالوز را انتخاب می‌کنند اطمینان می بخشد و می‌تواند به خصوص برای دانشمندان و متخصصین سلامتی‌ای که امنیت شیرین کننده‌های مصنوعی را زیر سوال می‌برند، مفید باشد.
سر بری و همکاران محققش بازنگری تازه‌ای از مطالعاتی که توانایی سرطان‌زایی سوکرالوز را بررسی کرده بودند ارائه دادند و این بازنگری را بر اساس مطالعاتی انجام دادند که توسط آژانس‌های ملی و بین‌المللی مجری انجام شده بود، تا بتوانند توصیه‌هایی برای امنیت مواد اولیه جدید، ارائه دهند. این مطالعات برای این طراحی شده‌اند که احتمال تشخیص تاثیرات منفی احتمالی و نتایج مخربی را که توقع می رود زمانی رخ دهد به حداکثر برسانند.
با این هدف، بسیاری از مطالعات به مشاهده‌ی نتایج دریافت دوزهایی صدها تا هزاران برابر بیشتر از مقدار معمول می‌پردازند. به طور مثال، مطالعاتی که مورد بازبینی قرار گرفتند، شامل مشاهده‌ی مصرف سوکرالوزها در مقادیری بود که شیرینی آن برابر با ۷۴ تا ۴۹۵ پوند شکر در روز برای یک فرد بزرگسال با وزن میانگین (مثلا ۷۵ کیلوگرم) بود.
مقدار قابل قبول دریافت روزانه (ADI) برای سوکرالوز که توسط سازمان‌های مشترک غذا و کشاورزی و کمیته‌ی متخصصین مواد افزودنی در سازمان جهانی بهداشت، تعیین شده ، نسبت به وزن هر فرد بین ۰ تا ۱۵ میلی‌گرم/کیلوگرم در روز می باشد. در بازبینی مطالعات، حتی زمانی که مقدار قرار گرفتن در معرض سوکرالوز ده‌ها برابر مقدار ADI توصیه شده بود، باز هم فعالیت‌های سرطان‌زایی مشاهده نشد.
سر بری افزود: هر از چند گاهی نگرانی‌های ما نمسبت به بخش‌هایی از سبک زندگی که می‌تواند بر خطر سرطان تاثیر بگذارد، افزایش می‌یابد. سیگار کشیدن و نور خورشید در تمام لیست‌های ما قرار دارد و چاقی هم دارد کم کم به عنوان یک خطر اصلی شناخته می‌شود. پس نیاز است که استفاده مادام‌العمر از شیرین کننده‌های کم کالری که برای بسیاری از افراد در مدیریت وزنشان مهم است، به دقت مورد آزمایش قرار بگیرد.

منبع : آشپزباشی ، ترجمه شده از Science daily

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

خبر خوش: شیرین کننده مصنوعی سوکرالوز با سرطان مرتبط نیست