بهنوش بختیاری در خانه اعیانی برنامه شام ایرانی

بهنوش بختیاری در خانه اعیانی برنامه شام ایرانی

بهنوش بختیاری در مجموعه جدید “شام ایرانی” حضور دارد.

سری جدید مجموعه “شام ایرانی” بزودی منتشر می شود.

با انتشار عکسی از خودش در خانه اش نوشت:

*****

شام منزل ما…

از فردا درشبکه رسانه خانگی توزیع میشود…

کارگردان: .تهیه کننده: محمد شایسته

خانه در شام ایرانی

بهنوش بختیاری در خانه اعیانی برنامه شام ایرانی