افراد شاد رابطه جنسی بیشتر و بهتری دارند

افراد شاد رابطه جنسی بیشتر و بهتری دارند

افراد شاد رابطه جنسی بیشتر و بهتری دارند 

تحقیقات نشان داده است که افراد شاد و سرزنده بیشتر به برقراری اقدام می کنند و رابطه خوب و لذت بخشی هم دارند. آدم ها میل تاسف آوری دارند به این که دائما خودشان را یا دیگران مقایسه کنند. حتی معلوم شده است که ما فقط به ظاهر و درآمد دوستان مان حسادت نمی کنیم- ما حتی می خواهیم بیش تر از آنها رابطه جنسی داشته باشیم،

 

صرف نظر از این حقیقت که بیش تر همیشه به معنای بهتر نیست.مطالعه ای از دانشگاه کلورادو، در بولدر نشان داد این که شما از زندگی جنسی تان راضی باشید، ارتباط کمی با زیاد بودن یا کم بودن رابطه ی جنسی تان و ارتباط بیش تری با میزان رابطه جنسی تان در مقایسه با رابطه ی جنسی دوستان تان دارد.

 

(یا در واقع، بستگی دارد به آن چه دوستان تان به شما می گویند، زیرا حرف های آن بسیار متفاوت است! )محقق ارشد این مطالعه، پروفسور تیم وادزورث، گفت، “این درک که داشتن مکرر و منظم رابطه جنسی باعث سلامتی و تندرستی می شود، به طور کلی افزایش یافته است. اما یک جنبه ی نسبی هم در این رابطه وجود دارد.

 

رابطه ی جنسی بیش تر ما را شاد می کند، اما تصور این که بیش از سایرین رابطه ی جنسی داریم، باعث می شود که شادتر هم بشویم.وادزورث پاسخ ۱۵۳۸۶ نفر را که زندگی شان و میزان شادی شان بین سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۶، مورد بررسی قرار گرفته بود، تجزیه و تحلیل کرد. او در هنگام انجام این کار فاکتورهایی مثل درآمد، تحصیلات، سلامتی، و موقعیت مالی را نیز کنترل کرد.

 

او پی برد کسانی که حداقل دو یا سه بار رابطه ی جنسی در طول یک ماه داشتند، سطح شادی بالاتری را در مقایسه با کسانی که به مدت یک سال رابطه جنسی نداشتند، گزارش داده بودند.و این که به نظر می رسد با داشتن رابطه ی جنسی بیش تر، میزان شادی به شدت افزایش می یابد.

 

 به گزارش پارس ناز احتمال گزارش سطوح بالاتری از شادی از سوی کسانی که هفته ای یک بار رابطه ی جنسی داشتند، ۴۴ درصد بیش تر بود در مقایسه با بیچاره هایی که به مدت یک سال هیچ رابطه ای نداشته اند. اگر دو تا سه بار رابطه ی جنسی در هفته داشته باشید، احتمال شاد بودن شما ۵۵ درصد بالاتر است.

 

همه چیز خوب و درست است تا زمانی که پای عقب نیفتادن از دوست و رفیق در میان باشد: اگر کسی ماهی دو تا سه بار رابطه ی جنسی دارد اما فکر می کند که دوست اش همین تعداد رابطه را در یک هفته دارد، احتمال گزارش سطح بالاتری از شادی در او حدود ۱۴ درصد کم می شود.

 

اکنون این سوال پیش می آید: ما چه طور متوجه می شویم که دوست و رفیق مان چه قدر رابطه ی جنسی دارد؟ آیا تا به حال برای تحت تاثیر قرار دادن دوستان تان جزییات را آب و تاب داده اید؟ بله، بله شما هم این کار را کرده اید! بنابراین، این روند تبدیل به مسابقه ی تسلیحات هسته ای می شود تا جایی که دیگر هیچ کس خوشحال نخواهد بود.

 

به علاوه، آیا آدم ها واقعا دور هم می نشینند و راجع به تعداد دفعات فلان چیز صحبت می کنند؟این باعث می شود به این نتیجه برسم که آدم ها تلاش نمی کنند به اندازه ی دوست و رفیق شان رابطه ی جنسی داشته باشند؛ آنها می کوشند به اندازه ای رابطه ی جنسی داشته باشند

 

که یک “آدم معمولی” (افسانه ای) دارد. هر کسی نرمال بودن خود را بر اساس رفتارهای دیگران می سنجد، در حالی که باید آن را بر اساس شادی خودش ارزیابی کند.

 

 

افراد شاد رابطه جنسی بیشتر و بهتری دارند