حمید رسایی: رفراندم برای رابطه با آمریکا؟ موافقم! (2)

حمید رسایی: رفراندم برای رابطه با آمریکا؟ موافقم! (2)
حمید رسایی را باید از سلبریتی های گروه پایداری محسوب کرد. یکی از تند مزاج ترین چهره های محله تند مزاجان. رسایی که در دوران ریاست جمهوری هشت ساله احمدی نژاد یکی از پر و پا قرص ترین حامیان او محسوب می شد.

حمید رسایی: رفراندم برای رابطه با آمریکا؟ موافقم! (2)

حمید رسایی را باید از سلبریتی های گروه پایداری محسوب کرد. یکی از تند مزاج ترین چهره های محله تند مزاجان. رسایی که در دوران ریاست جمهوری هشت ساله احمدی نژاد یکی از پر و پا قرص ترین حامیان او محسوب می شد.
حمید رسایی: رفراندم برای رابطه با آمریکا؟ موافقم! (2)

خرید بک لینک رنک 2

سپهر نیوز