علیرضا طلیسچی: 100هزار تا دنبال کننده دارم

علیرضا طلیسچی: 100هزار تا دنبال کننده دارم
خواننده ای با تجربه که برخی دلایل اداری موجب شده کمتر نام او را بشنویم. او متولد 7 مهر 1364 است و اصالتی تهرانی دارد.در ادامه می توانید مصاحبه ما با علیرضا طلیسچی را بخوانید.

علیرضا طلیسچی: 100هزار تا دنبال کننده دارم

خواننده ای با تجربه که برخی دلایل اداری موجب شده کمتر نام او را بشنویم. او متولد 7 مهر 1364 است و اصالتی تهرانی دارد.در ادامه می توانید مصاحبه ما با علیرضا طلیسچی را بخوانید.
علیرضا طلیسچی: 100هزار تا دنبال کننده دارم

فروش بک لینک