«وریا» و دنیای پدرانه اش

«وریا» و دنیای پدرانه اش
وریا غفوری، هافبک ملی پوش تیم فوتبال سپاهان، خارج از دنیای پرفراز و نشیب فوتبال، دنیای پدرانه پر از آرامشی دارد.

«وریا» و دنیای پدرانه اش

وریا غفوری، هافبک ملی پوش تیم فوتبال سپاهان، خارج از دنیای پرفراز و نشیب فوتبال، دنیای پدرانه پر از آرامشی دارد.
«وریا» و دنیای پدرانه اش

آپدیت نود 32 ورژن 7

خبر جدید