چرا «نماز» فریدون فروغی «نیاز» شد؟!

چرا «نماز» فریدون فروغی «نیاز» شد؟!
«فریدون فروغی» دو ترانه با آهنگسازی «اسفندیار منفردزاده» خوانده است. ترانه «نماز» که با نام «نیاز» نیز منتشر شده است و دیگری «فریادرس» که در فیلم «تنگنا» ساخته «امیر نادری» قرار گرفت.

چرا «نماز» فریدون فروغی «نیاز» شد؟!

«فریدون فروغی» دو ترانه با آهنگسازی «اسفندیار منفردزاده» خوانده است. ترانه «نماز» که با نام «نیاز» نیز منتشر شده است و دیگری «فریادرس» که در فیلم «تنگنا» ساخته «امیر نادری» قرار گرفت.
چرا «نماز» فریدون فروغی «نیاز» شد؟!

دانلود سریال و آهنگ