گفتگو با شوهر اعظم، مردی که زن و دخترانش را شکنجه داد

گفتگو با شوهر اعظم، مردی که زن و دخترانش را شکنجه داد
خبر حوادث : مرد شیشه ای که همسر و دو دخترش را 21 روز زندانی کرده بود و آنها را شکنجه کرده بود، ادعا می کند که از چیزی خبر ندارد و زن و دخترهایش را بسیار دوست دارد. حرف های مردی که زن و دخترانش را شکنجه داد پایان اسارت ساعت 16:15 نوزدهم فروردین […]

گفتگو با شوهر اعظم، مردی که زن و دخترانش را شکنجه داد

خبر حوادث : مرد شیشه ای که همسر و دو دخترش را 21 روز زندانی کرده بود و آنها را شکنجه کرده بود، ادعا می کند که از چیزی خبر ندارد و زن و دخترهایش را بسیار دوست دارد. حرف های مردی که زن و دخترانش را شکنجه داد پایان اسارت ساعت 16:15 نوزدهم فروردین […]
گفتگو با شوهر اعظم، مردی که زن و دخترانش را شکنجه داد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

استخدام