«عباس شیرخدا»، نماد زنده ورزش زورخانه ای

«عباس شیرخدا»، نماد زنده ورزش زورخانه ای
بیش از نیم قرن است كه ورزش باستانی و صبحگاهی ما ایرانی‌ها با نام این مرشد بنام پیوند خورده است.به همین خاطر، كمتر كسی است كه با نام عباس شیر خدا آشنا نباشد.

«عباس شیرخدا»، نماد زنده ورزش زورخانه ای

بیش از نیم قرن است كه ورزش باستانی و صبحگاهی ما ایرانی‌ها با نام این مرشد بنام پیوند خورده است.به همین خاطر، كمتر كسی است كه با نام عباس شیر خدا آشنا نباشد.
«عباس شیرخدا»، نماد زنده ورزش زورخانه ای

دانلود فیلم با لینک مستقیم