ریش «حسن روحانی» رنگ عوض می کند؟

ریش «حسن روحانی» رنگ عوض می کند؟

«ریش» یکی از موضوعاتی بود که از روز اول دولت حسن روحانی جای بحث داشته. روزهایی که او کابینه را معرفی کرده بود، «ریش های پروفسوری» اعضای کابینه سوژه بود.

دانلود آهنگ جدید

دانلود نرم افزار