کاریکاتور : با خرید بلیط سینما, مرغ و ماهی نیم بها ببر!

کاریکاتور : با خرید بلیط سینما, مرغ و ماهی نیم بها ببر!

«هایپرها به این نتیجه رسیده اند که “سینما” هم داشته باشند…» این خبر سوژه محمدرضا میرشاه ولد شده و این کارتون را در اینستاگرامش منتشر کرده است.

احداث سینما در فروشگاه ها و هایپرها

با موضوع تخفیف محصولات غذایی با خرید بلیط سینما

نظر شما چیست؟

کاریکاتور : با خرید بلیط سینما, مرغ و ماهی نیم بها ببر!