گفتگو با اولین دختر «های لاینر» ایران

گفتگو با اولین دختر «های لاینر» ایران
قدم گذاشتن روی تسمه لرزان دو و نیم سانتی، آن هم در ارتفاع 50 متری، کار ساده ای نیست. کاری که عشق می خواهد و دل و جرئتی که احتمالا خیلی از ما آن را نداریم.

گفتگو با اولین دختر «های لاینر» ایران

قدم گذاشتن روی تسمه لرزان دو و نیم سانتی، آن هم در ارتفاع 50 متری، کار ساده ای نیست. کاری که عشق می خواهد و دل و جرئتی که احتمالا خیلی از ما آن را نداریم.
گفتگو با اولین دختر «های لاینر» ایران

خرید بک لینک رنک 4

مدلینگ

مصاحبه مفصل با دون کورلئونه ایران! (1)

مصاحبه مفصل با دون کورلئونه ایران! (1)
اگر به اصل خوشبختی یا رضایت از زندگی معتقد باشید، علی نصیریان یکی از آن هنرمندانی است که به زعم ما، کاملا و به اعتقاد خودش، به طور نسبی به چنین گوهری دست پیدا کرده است.

مصاحبه مفصل با دون کورلئونه ایران! (1)

اگر به اصل خوشبختی یا رضایت از زندگی معتقد باشید، علی نصیریان یکی از آن هنرمندانی است که به زعم ما، کاملا و به اعتقاد خودش، به طور نسبی به چنین گوهری دست پیدا کرده است.
مصاحبه مفصل با دون کورلئونه ایران! (1)

آپدیت نود 32 ویروس کش

موسیقی