آیا عادت ماهانه به روی موهای زنان تاثیر دارد؟

آیا عادت ماهانه به روی موهای زنان تاثیر دارد؟

تغییرات هورمونی موجب تغییراتی در حالت موها در زمان عادت ماهانه می شود تاثیرات عادت ماهانه بر روی مو و پوست در روزهای نزدیک به دوره عادت ماهانه جوش‌ها و آکنه‌ها آزاردهنده ترین عوارضی هستند که بیشتر خانم ها با آن مواجه می شوند. آنچه که ممکن است شما ندانید این است که تغییرات هورمونی تغییراتی […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیا عادت ماهانه به روی موهای زنان تاثیر دارد؟

تغییرات هورمونی موجب تغییراتی در حالت موها در زمان عادت ماهانه می شود تاثیرات عادت ماهانه بر روی مو و پوست در روزهای نزدیک به دوره عادت ماهانه جوش‌ها و آکنه‌ها آزاردهنده ترین عوارضی هستند که بیشتر خانم ها با آن مواجه می شوند. آنچه که ممکن است شما ندانید این است که تغییرات هورمونی تغییراتی […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیا عادت ماهانه به روی موهای زنان تاثیر دارد؟

کرمان نیوز