اشتباهاتی که مهدی رحمتی را طرد کرد

اشتباهاتی که مهدی رحمتی را طرد کرد

مهدی رحمتی که اغراق نیست اگر او را بهترین دروازه بان بعد از انقلاب فوتبال ایران بدانیم؛ تا زمانی که مجازات نشود، منفذی برای رسیدن به تیم ملی پیدا نخواهد کرد.

world press news

یوزرنیم و پسورد نود 32