گفت و گوی منتشر نشد‌‌‌‌‌‌‌ه با همایون بهزادی

گفت و گوی منتشر نشد‌‌‌‌‌‌‌ه با همایون بهزادی

سال سختی برای علاقه مند‌‌‌‌‌‌‌‌ان به ورزش شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است؛هاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی نوروزی، بیت ا… رضایی، رضا احد‌‌‌‌‌‌‌‌ی و این بار همایون بهزاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی همه و همه د‌‌‌‌‌‌‌‌ر یک‌سال فوت کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌.

تلگرام

آپدیت نود 32