کروات ها دیکتاتور هستند؟

کروات ها دیکتاتور هستند؟

حسن باباصفری، کاپیتان بیست و هشت ساله و اصفهانی تیم ملی هندبال، به اندازه مسیر یک ساعته منزل تا محل تمرین این روزهایش، درباره تمام مشکلات و حاشیه هایی که احتمالا حسرت المپیک را تا چهار سال بعد به دل هندبال ایران خواهد گذاشت، حرف زدیم.

دانلود موزیک

خبرگذاری اصفحان