ستاره‌هایی که صداهایشان را به شخصیت‌های کارتونی قرض دادند

ستاره‌هایی که صداهایشان را به شخصیت‌های کارتونی قرض دادند
بیشتر شما می دانید که «تام هنکس» در انیمیشن «داستان اسباب بازی» به جای شخصیت اصلی این کارتون حرف زد و کمتر کسی است که نداند صدای خر «شرک» همان صدای «ادی مورفی» است،ولی بعضی از ستاره ها هستند که شاید فکرش را هم نکنید که تا به حال صداپیشگی کرده باشند.

ستاره‌هایی که صداهایشان را به شخصیت‌های کارتونی قرض دادند

بیشتر شما می دانید که «تام هنکس» در انیمیشن «داستان اسباب بازی» به جای شخصیت اصلی این کارتون حرف زد و کمتر کسی است که نداند صدای خر «شرک» همان صدای «ادی مورفی» است،ولی بعضی از ستاره ها هستند که شاید فکرش را هم نکنید که تا به حال صداپیشگی کرده باشند.
ستاره‌هایی که صداهایشان را به شخصیت‌های کارتونی قرض دادند

کرمان نیوز

موزیک جوان