درگذشتگان موسیقی جهان در سال 2015

درگذشتگان موسیقی جهان در سال 2015

در سال 2015 نیز مثل هرسال انسان‌های زیادی از دنیا رخت بربستند و درگذشتند. دنیای موسیقی نیز بزرگانی را از دست داد.

باشگاه خبری ورزشی

دانلود نرم افزار