فریبا نادری و ماجرای پیشنهاد بی شرمانه

فریبا نادری و ماجرای پیشنهاد بی شرمانه

همراه دمنوش گل گاوزبان و مخلفات که آن را هم مهمان فریبا نادری بودیم. در پی این عادت شکنی با آدمی روبه رو شدیم که مهربان و مثبت بود و هراسی از این نداشت تا از خودش و خانواده‌اش بگوید.

اخبار

روزنامه قانون