ذغال و خاصیت جذب بو

ذغال و خاصیت جذب بو

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۵۴

قرار دادن یک تکه دغال داخل یخچال باعث می شود که یخچال هیچ گاه بوی بد نگیرد. ذغال خاصیت جذب بو دارد و هم چنین بخاطر خشک بودنش از ایجاد رطوبت در یخچال نیز جلوگیری می کند. دو ماده ی قابل استفاده ی دیگر در این رابطه نیز دانه های درشت قهوه و یا قوطی درباز جوش شیرین بهمراه قدری وانیل است.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ذغال و خاصیت جذب بو

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۵۴

قرار دادن یک تکه دغال داخل یخچال باعث می شود که یخچال هیچ گاه بوی بد نگیرد. ذغال خاصیت جذب بو دارد و هم چنین بخاطر خشک بودنش از ایجاد رطوبت در یخچال نیز جلوگیری می کند. دو ماده ی قابل استفاده ی دیگر در این رابطه نیز دانه های درشت قهوه و یا قوطی درباز جوش شیرین بهمراه قدری وانیل است.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ذغال و خاصیت جذب بو

مد روز