نرم کردن نان های خشک شده با پارچه مرطوب و ماکروویو

نرم کردن نان های خشک شده با پارچه مرطوب و ماکروویو

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۹۹

برای نرم کردن نان های خشک شده ابتدا نان را با پارچه ای که مقداری آن را با آب مرطوب کرده اید بپوشانید، سپس برای حدود ۱۰ الی ۱۵ ثانیه داخل ماکروویو قرار دهید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نرم کردن نان های خشک شده با پارچه مرطوب و ماکروویو

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۹۹

برای نرم کردن نان های خشک شده ابتدا نان را با پارچه ای که مقداری آن را با آب مرطوب کرده اید بپوشانید، سپس برای حدود ۱۰ الی ۱۵ ثانیه داخل ماکروویو قرار دهید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نرم کردن نان های خشک شده با پارچه مرطوب و ماکروویو