جلوگیری از بوی نم وسایل خواب در کمد با جوش شیرین

جلوگیری از بوی نم وسایل خواب در کمد با جوش شیرین

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۸۸

اگر یک ظرف در باز حاوی جوش شیرین را در کمد وسایل خواب بگذارید از بوی نم و رطوبت گرفتن آنها جلوگیری می کند.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جلوگیری از بوی نم وسایل خواب در کمد با جوش شیرین

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۸۸

اگر یک ظرف در باز حاوی جوش شیرین را در کمد وسایل خواب بگذارید از بوی نم و رطوبت گرفتن آنها جلوگیری می کند.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جلوگیری از بوی نم وسایل خواب در کمد با جوش شیرین

دانلود آهنگ آذری