فاطمه صدر از زندگی با صادق طباطبایی گفت

فاطمه صدر از زندگی با صادق طباطبایی گفت

«نام صادق طباطبایی با پرواز ١٢ بهمن ٥٧ که به «پرواز انقلاب» معروف است، گره خورده است. او ٣٦ سال بعد در دوم اسفند ٩٣ بر اثر بیماری سرطان در آلمان درگذشت.

بازی آزاد

گیم پلی استیشن