مصاحبه با اودره توتو، به بهانه تولد 39 سالگی اش

مصاحبه با اودره توتو، به بهانه تولد 39 سالگی اش
اودره ژوستین توتو، مدل و بازیگری فرانسوی است که با ایفای نقش پیشخدمت خجالتی و عجیب و غریب فیلم کمدی رمانتیک “املی”، به شهرت رسید و برای این نقش تحسین ویژه و جوایز متعددی دریافت کرد.

مصاحبه با اودره توتو، به بهانه تولد 39 سالگی اش

اودره ژوستین توتو، مدل و بازیگری فرانسوی است که با ایفای نقش پیشخدمت خجالتی و عجیب و غریب فیلم کمدی رمانتیک “املی”، به شهرت رسید و برای این نقش تحسین ویژه و جوایز متعددی دریافت کرد.
مصاحبه با اودره توتو، به بهانه تولد 39 سالگی اش

صبحانه