تصاویری از گوسفندهایی زیبا با ظاهری ترسناک ؟!

تصاویری از گوسفندهایی زیبا با ظاهری ترسناک ؟!

این ها گوسفند «Valaise Blacknose» هستند و مردم نمی توانند به توافق برسند  که آن ها زیبا هستند یا ترسناک.

این نژاد در اصل سوئیسی هستند و به خاطر پشمشان مطرح هستند. هرچند دلیلی که موجب محبوب شدن آن ها در اینترنت شده پشم آن ها نیست، بلکه چهره فوق العاده تیره آن هاست.

آن‌قدر تیره که بعضی ها می گویند ممکن است روحتان را ببینید که از یک حفره خالی سیاه به شما خیره شده است.

گوسفند زیبا ولی

تصاویری از گوسفندهایی زیبا با ظاهری ترسناک ؟!